شاخص ترس و طمع چیست؟

مقدمه ترس و طمع، دو احساس قدرتمند هستند که می‌توانند بر تصمیم‌گیری انسان‌ها در هر زمینه‌ای، از جمله بازارهای مالی، تأثیر بسزایی داشته باشند. در بازارهای مالی، ترس و طمع می‌توانند منجر به نوسانات شدید قیمت و رفتارهای غیرمنطقی سرمایه‌گذاران شوند. آنچه در ادامه خواهید خواند: شاخص ترس و طمع چیست؟ شاخص ترس و طمع […]