نگاهی به آمار مالکیت ارز دیجیتال در سراسر جهان

طبق گزارش سالانه وب سایت crypto.com، شاهد رشد چشمگیری در میزان مالکیت ارزهای دیجیتال در کشورهای سراسر جهان هستیم. آنچه در این مقاله خواهید خواند: ارزهای دیجیتال تا چه حد در کشورهای مختلف جهان به طور گسترده پذیرفته شده‌اند؟ بیشترین میزان پذیرش ارزهای دیجیتال مربوط به کدام کشورها است؟ 5 کشور با بیشترین تعداد دارندگان […]